top of page

Co jedí rostliny? Správná výživa je zásadní pro chuť a sklizeň

Aktualizováno: 21. 2. 2023


Pro správný růst rostliny potřebují zejména 3 základní věci: dostatek vody, světla a živin. Živiny rostliny využívají jako základní materiál pro průběh fotosyntézy, pro stavbu svého těla a jako zdroj pro různé metabolické procesy.


Příjem živin a vody spolu úzce souvisí - pro správný příjem vody je zapotřebí, aby koncentrace roztoku v půdě byla vždy nižší než koncentrace roztoku v rostlinách. Pokud dojde ke zvýšení koncentrace roztoku v půdě, osmotický potenciál změní směr působení a začne docházet k jevu, kdy naopak půda vytahuje vodu z rostlin. Rostliny se pak brání tím, že pracně získané asimiláty investují do kořenů a snaží se koncentraci vody v okolí kořenů převýšit. Pokud se jim to nepodaří, usychají, začnou vadnout a odumírat. Z tohoto důvodu nelze u výživy uplatnit přístup "čím více, tím lépe".


V půdě vždy existuje nějaký základní budget živin a podle toho se s půdou pracuje. Ideálně se dodávají jen chybějící složky živin. Do vody je při hydroponickém pěstování potřeba dodat pokud možno celé spektrum živin které rostliny potřebují. Nesmí se překračovat doporučené množství, aby nedocházelo k nechtěnému poškozování rostlin a zpomalování růstu.Během osmózy voda vždy proudí z místa s nižší koncentrací do místa s vyšší koncentrací, aby se vyrovnaly koncentrace obou roztoků. V kořenech rostliny tedy musí být koncentrace roztoku vyšší než v půdě, aby byl zachován příznivý směr proudění vody.


Hnojiva


Hydroponická hnojiva dostupná na trhu lze rozdělit podle původu na:


Minerální – mohou se získávat přímo z přírodních substancí (horniny, apod.), nebo jsou zcela syntetické. Ve většině případů z minerálních hnojiv není třeba mít obavy. Je však dobré vědět, jakým způsobem vznikají a kdo je vyrábí (například z důvodu možného výskytu nežádoucích příměsí při výrobním procesu).


Organická – získávají se zpracováním organických materiálů (kompost, žížalí čaj, rybí výkaly, mořské řasy, apod.). Jsou často značně koncentrované. Čím dál více se setkáváme s pojmem „bioponie“ - hydroponické pěstování bez chemie a pesticidů.Kombinovaná – hnojiva vyrobená ze směsi minerální (nebo syntetické) povahy a organických složek. Jejich vlastnosti se mohou výrazně lišit a nelze je obecně popsat, nicméně představují určitý kompromis mezi minerálními a organickými hnojivy. Jejich výhody a nevýhody pak více či méně kompenzují podle toho, s jakým úmyslem bylo hnojivo vytvořeno.


Další důležité dělení hnojiv vyjadřuje jejich složení:


Komplexní - obsahují všechny látky potřebné k úspěšnému vypěstování rostlin. Vhodné pro začátečníky a většinu druhů rostlin.


Jednosložková - obsahují jen určitou specifickou živinu. Vhodné pro plodiny se specifickými nároky a někdy nutné při pěstování ve větší škále.Hlavním cílem je vypěstovat rostlinu. Bez ohledu na původ je nutné, aby hnojivo fungovalo a nezpůsobilo problémy s roztokem. U hydroponických hnojiv jsme se nesetkali s vyloženě nefunkčním produktem, ale nejeví se jako vhodné rozpouštět běžná zahrádkářská hnojiva určená k použití v půdě.


V menším měřítku z etických důvodů používáme organická hnojiva, i přesto, že vyjdou až dvojnásobně dráž. Vždy doporučujeme zvolit komplexní hnojivo, tedy takové, které obsahuje vše potřebné pro úspěšný růst rostlin. Takové výrobky na trhu jsou a překvapují nás svou kvalitou. Z hlediska běžného malopěstitele nám nepřipadá vhodné kvůli několika rostlinám používat jednosložková hnojiva a míchat pro ně vlastní výživovou směs.


V případě pěstování ve větším měřítku je dobré zvolit hnojivo podle použité technologie hydroponického systému. Čím horší je předpoklad udržet vodu kvalitní, tím jsou vhodnější minerální hnojiva. Naopak čím lepší cirkulace, termoregulace a filtrace, jasným vítězem jsou organická hnojiva. V každém případě u větších systémů bývá potřeba přidávat průběžně jen některé složky výživy. Buď je tedy nutné přidružit jednosložková minerální hnojiva, nebo častěji obměňovat celý roztok, což nám připadá jako plýtvání vodou a promrhání jedné z největších deviz hydroponického pěstování.


Doporučená hnojiva


General Hydroponics Flora Nova Grow – komplexní minerální hnojivo s organickou příměsí. Dobře dostupné, jednoduché na použití a levnější. Dávkování max. 1ml/L.


Terra Aquatica Pro Organic Grow – komplexní organické hnojivo. Dobře dostupné, jednoduché na použití, dražší. Po smíchání s vodou bez zápachu. Dávkování max 2ml/L. Hlavní složka - mořské řasy.


378 zobrazení1 komentář

Související příspěvky

Zobrazit vše

1 comentario


Tomas Barta
Tomas Barta
02 may 2023

Jak často je nutne hnojivo přidávat do roztoku? Respektive,jak dlouho jednou namíchaný roztok vydrží? Diky

Me gusta
bottom of page