top of page

Jak na hydroponii - Rostou jako z vody!

Aktualizováno: 21. 2. 2023


V sérii článků "Jak na hydroponii" se dozvíte vše o hydroponickém pěstování - pokoušíme se pro vás vybírat témata, která opravdu mají vliv na úspěch sklizně. Spousta z nich je snadno přenositelná i na zahrady a může se hodit ;)


Pojmy - Elektrická vodivost roztoku - EC


Vyjadřuje množství solí v roztoku. Problém zpravidla představuje příliš vysoká koncentrace solí v roztoku, která omezuje příjem vody i živin. Tento jev může nastat i v půdě, pokud dojde například k přehnojení substrátu. Odstátá voda z vodovodního řádu vykazuje hodnoty vhodné k pěstování rostlin.Pojmy - Chemická reakce roztoku - pH


Rozsah škály se pohybuje mezi hodnotami 0 – 14. Hodnota 7 vyjadřuje neutrální pH, směrem k nule má tendenci ke kyselé reakci a směrem ke 14 má tendenci k zásadité reakci. Námi naměřené hodnoty vody z vodovodního řádu se pohybovaly v rozmezí od 5,5 do 8,5. Tyto hodnoty jsou obecně použitelné pro pěstování listové zeleniny a bylinek, ale můžete se setkat s problémy u rostlin, které jsou vůči chemické reakci roztoku přísně vyhraněné (např. koriandr).Cíl práce s roztokem


Protože používáme technologii cirkulačních systémů (voda koluje v uzavřeném cyklu), je hlavním úkolem udržet roztok v potřebné kvalitě, to znamená: udržet hodnoty EC i pH ve vyhovujícím rozpětí, zabránit uhnívání kořenů a růstu řas.Jak se během pěstování chovají hodnoty EC a pH


Hodnota EC je po smíchání výživy s vodou zpravidla stabilní a příliš se během pěstování nemění, pokud do roztoku nepřidáváme žádné další podpůrné materiály. Hodnota pH se nepatrně změní po přidání výživy a při první reakci s kořeny rostlin, poté zůstává stabilní. V případě, kdy se snažíme upravit hodnotu pH roztoku zásadou nebo kyselinou, se po krátkém čase hodnoty pH roztoku opět vrací do nechtěných hodnot. To vyžaduje použití dávek těchto přípravků. Úpravou pH však zvyšujeme hodnoty EC. Opakovaným využíváním těchto přípravků dojdeme až do momentu, kdy se roztok znehodnotí a je nutné ho vyměnit (případně uhynou rostliny). Pro udržení vhodného pH roztoku hraje zásadní roli také výběr hnojiva. Některá posouvají hodnoty směrem do kyselé reakce (často organická hnojiva) a některá zase opačným směrem, čímž lze korigovat drobné odchylky v kvalitě vody. Nejlepším řešením je kombinace kvalitní vody, která již nevyžaduje další úpravy s hnojivem, které její vlastnosti zásadně nemění. Naopak nedoporučujeme snažit se za každou cenu udržovat konkrétní hodnotu pH a smířit se s drobnou fluktuací. Oproti pěstování v půdě je udržení pH roztoku největší specifikum hydroponie, jelikož samotná voda nedokáže stabilizovat chemickou reakci roztoku tak jako půda.Jak zabránit růstu řas a hnilobám kořenového systému


Uhnívání kořenů se nejlépe zabrání pravidelným provzdušňováním roztoku. K tomu slouží vodní pumpa, která vodu v pravidelných intervalech rozpohybuje v kombinaci se vzduchovací pumpa. Provzdušňovací cyklus je vhodné spínat každých 90min cca na 10 minut.


Řasy začnou růst ve vodě kdekoliv, kde je dostatek živin a světla. Doporučujeme, aby byla všechna místa určená pro rostliny jimi skutečně zaplněná. Další možností je zakrýt otvory proti vniknutí světla na hladinu roztoku.Teplota roztoku


Teplota roztoku hraje významnou roli, protože určuje rychlost biologických procesů ve vodě. Je žádoucí udržovat teplotu roztoku v pokojové teplotě okolo 20°C.


Při dodržení těchto zásad roztok spolehlivě vydrží 5 a více týdnů v potřebné kvalitě bez zásahu a bez použití jakékoliv chemie.

570 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page