top of page

Mikrobylinky s našimi systémy

Aktualizováno: 20. 12. 2023

Naše systémy jsme přizpůsobili také pro pěstování mikrobylinek. Článek je použitelný zejména pro provozovatele našich systémů, ale lze z něj odvodit praktické tipy i pro jiné způsoby pěstování.Definice


Mikrobylinkou se rozumí rostlina, která se sklízí ve stadiu děložních lístků, případně ve fázi, kdy se vyvíjejí první pravé lístky. Rostlina bere veškeré živiny ze zásob v osivu a pro svůj růst potřebuje zejména vodu a světlo. Rostliny, které se sklízí v pokročilejším stadiu růstu již pravými mikrobylinkami nejsou a pro svůj růst potřebují dodat také živiny. V takovém případě je název "mikrobylinka" marketingovým nástrojem, který spotřebitelům návodně vysvětluje, jak takovou plodinu používat (například krvavý šťovík). Jakmile se do zálivkové vody dostanou živiny, je potřeba ji udržovat v kondici (nesmí se přehřívat a musí být provzdušněná), a k tomu musí být uzpůsobena technologie práce s vodou.


Substráty, které používáme


Papír - velmi vhodné jsou například papírové utěrky. Ideálně takové, které jsou vyráběny pro přímý styk s potravinami. Snadno se s nimi manipuluje, nejsou nákladné, ekologicky přijatelné a jsou prosté nevhodných organizmů. Pro několik druhů nefungují příliš efektivně, ale pro většinu z nich je ideální.


Rockwoolová podložka - (Grodan Cress Plate Microgreens) relativně nákladný materiál, hůře recyklovatelný, na výrobu spotřebuje značné množství energie. Používáme ho pro některé druhy, které potřebují zakořenit do hlubšího profilu (fenykl, bazalka, kerblík,...)


Rašelinový substrát - s touto variantou děláme pokusy, jelikož jde o řešení, které umožňuje vypěstovat rostliny do pozdějšího stadia růstu bez nutnosti vyživit vodu. Prozatím ho chápeme jako okrajové řešení použitelné jen v několika málo případech. Způsobuje znečištění zálivkové vody, není prostý nechtěných mikroorganizmů. Je relativně levný, dobře kompostovatelný, ale těžba rašeliny je pro svou velikost též kontroverzní téma.


Technika

Vyséváme na vlhký substrát. Většina druhů se vysévá na papírovou utěrku ve dvou vrstvách (standardní velikost 25x25cm). O druhů, které vytváří větší osivo (hrách, slunečnice, lichořeřišnice,...), by se mělo osivo den před výsevem namáčet do vody. My tento krok obcházíme tím, že osivo vyseté na substrát přikryjeme jednou vrstvou papírové utěrky, kterou po několika dnech odstraníme, abychom dočasně zvýšili vlhkost po celém povrchu osiva.


Technika pro jednotlivé druhy


Bazalka

Vyséváme nahusto na rockwoolovou podložku. Klíčí při světle i ve tmě. Pěstování trvá až 21 dní. Sklízíme ve fázi prvních dvou pravých lístků. Pro další vývoj pravých lístků vyžaduje živiny. Z tohoto důvodu jsme zaznamenali o něco lepší kvalitu sklizně při pěstování na rašelinovém substrátu.


Fenykl

Vysévá se nahusto na navlhčenou rockwoolovou podložku. Během klíčení snese světlo i tmu, bez většího vlivu na výsledek. Pěstování trvá obecně déle 14 dní a více. Obecně horší výsledky a vyšší náklad na osivo jsme zaznamenali u bronzového fenyklu, proto doporučujeme spíše ten obyčejný.


Horčice

Vyséváme na dvě vrstvy papírové utěrky. Pěstování trvá 7 dnů. Při klíčení snese světlo i tmu. Výsevek je zhruba 10g suchého osiva na jeden čtverec papírové utěrky. Některé druhy mají velmi drobné osivo - v takovém případě lze použít více vrstev papírové utěrky, aby se nesplavovalo při zálivce.


Hrách

Vysévá se na dvě vrstvy papírové utěrky a přikrývá se jednou vrstvou papírové utěrky na 2-3 dny dokud nezačne bobtnat a odnožovat kořínky. Výsev tedy není úplně na husto. Na jeden čtverec papírové utěrky vyséváme 100g suchého osiva. Doba pěstování je 10-12 dní. Při klíčení zvládá světlo i tmu. Dokonce lze pěstovat velmi dlouho ve tmě (cca 7 dní) a na posledních pár dní rozsvítit. Tato kombinace se však příliš neslučuje s ostatními druhy, ale lze ji využít při pěstování mnokultury.


Jetel

Vyséváme na dvě vrstvy papírové utěrky. Pěstování trvá zhruba 5 dní a klíčí ve tmě i na světle.


Kerblík

Vysévá se nahusto na navlhčenou rockwoolovou podložku. Během klíčení snese světlo i tmu, bez většího vlivu na výsledek. Pěstování trvá obecně déle 14 dní a více.


Roketa / rukola

U těchto druhů pozor, z marketingových důvodů bývají jejich názvy zaměňovány. Byť jsou si podobné, v jejich pěstování jsou velké rozdíly. Obecně příliš nedoporučujeme pěstovat "rukolu" rodu Diplotaxis. Naopak velmi vhodné jsou druhy rokety, rod Eruca. Obecně doporučujeme při výběru osiva zohlednit latinský název a českým názvem se raději neřídit. Vyséváme na dvě vrstvy papírové utěrky. Pěstování trvá zhruba 7 dní a klíčí ve tmě i na světle.


Ředkvička / ředkev

Vyséváme na dvě vrstvy papírové utěrky. Pěstování trvá 7-10 dnů. Při klíčení snese světlo i tmu. Výsevek je zhruba 20g suchého osiva na jeden čtverec papírové utěrky. Lze sehnat mnoho druhů i barevných variant se zabarvením do růžova / červena.


Řeřicha

Vyséváme na dvě vrstvy papírové utěrky. Pěstování trvá zhruba 5 dní a klíčí ve tmě i na světle.


Slunečnice

Vysévá se na dvě vrstvy papírové utěrky a přikrývá se jednou vrstvou papírové utěrky na 2-3 dny dokud nezačne vystrkovat kořínky. Pěstování trvá 10-14 dní. Případně jsme zaznamenali znatelně lepší kvalitu mikrobylinek slunečnice při pěstování na rašelinovém substrátu. Při klíčení snese světlo i tmu.


Zelí

Velmi kvalitní mikrobylinka, kterou lze získat v sytě červené variantě. Vyséváme na dvě vrstvy papírové utěrky. Pěstujeme 10-14 dní. Při klíčení snese světlo i tmu. Zhruba dva dny před sklizní je možné vypnout přisvětlování - ve tmě se ještě povytáhne, zdužnatí a zkřehne. Není to však nutné.

83 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page